Close

ARCHÍV AKCÍ

SESUVY V BESKYDECH A LIDÉ

11. 4. 2023

SOBOTA | 20. 5. | 18:00 | Vstupenky | Sesouvání hornin představuje v pohořích, jakými jsou třeba Beskydy, jeden z hlavních krajinotvorných procesů. Jeho výsledné formy – sesuvy – pokrývají rozsáhlé části svahů, vytváří podmínky pro existenci neobvyklých společenstev živočichů a rostlin, takže bývají i předmětem [klikněte zde…]

VÍTKOVICE HAMMERING

11. 4. 2023

PÁTEK | 19. 5. | 8:30 | Vstupenka (čtěte propozice níže) | Unikátní prohlídka části provozu Vítkovice Hammering. Pouze pro 15 osob starší 18 let. Účastníky nejprve přepraví automobily průmyslovým areálem do provozu Vítkovice Hammering. Poté proběhne cca 60 minut dlouhá [klikněte zde…]

NA ČESKÝ STŮL ČESKÉ PIVO

11. 4. 2023

STŘEDA | 17. 5. | 13:00 | Vstupenka | V době vzedmutých sporů mezi Čechy a Němci na přelomu 19. a 20. století se pivo stávalo mocným prostředkem národní agitace i účinným nástrojem v prosazování nacionálně politických cílů. Tuto dnes již zapomenutou součást minulosti ostravského pivovarnictví přiblíží [klikněte zde…]

PODSKALÍ – PŘÍBĚH NEUSTÁLÉ DEVASTACE

11. 4. 2023

NEDĚLE | 14. 5. | 10:00 | Vstupenky | Zapomenutý kout Slezské Ostravy na pravém břehu Lučiny je dnes zarostlý a nepřístupný, má však pohnutou a neprávem opomíjenou minulost. Prohlídka povede územím, které mnohokrát narušily síly přírodní i lidské. Uvnitř městské džungle se nad [klikněte zde…]

ZÁMEK RYCHVALD

10. 4. 2023

NEDĚLE | 14. 5. | 14:00 | Vstupenka | Na samé východní hranici Ostravy stojí od 16. století původně renesanční zámek Rychvald. Rozsáhlé šlechtické sídlo rodu Starhembergů po roce 1945 jen chátralo, až se z něj stala v podstatě ruina. Od roku 2005 pak noví majitelé [klikněte zde…]

OSTRAVICE A JEJÍ MOSTY A LÁVKY

10. 4. 2023

SOBOTA | 13. 5. | 14:30 | Vstupenka | Řeka Ostravice od pradávna tvořila přirozenou hranici. Ve středověku od sebe oddělovala území Českého a Polského království, později Polskoostravského a Hukvaldského panství. Lidé vždy hledali cesty a způsoby, jak řeku překonat. Od dob, kdy využívali [klikněte zde…]

KRAJINY PRÁCE U DOLU MICHÁLKA

13. 4. 2022

STÁLE OTEVŘENO | Krajina se mění. Kde se k nebi ještě nedávno tyčily temné siluety vysokých pecí a těžních věží, které určovaly ráz horizontu po více jak jedno století, začíná být najednou mrazivě prázdno. Levná čínská ocel, politicky motivovaná touha po zelenějších kontinentech i převratné [klikněte zde…]

OTEVŘENÉ MALÉ OBJEKTY

10. 4. 2022

ČTVRTEK AŽ NEDĚLE | 12. – 15. 5. 2022 | Po celou dobu festivalu budou hornická pekárna ve Slezské Ostravě a pozorovatelna civilní obrany v Hošťálkovicích otevřeny k prohlídkám zdarma. Nemusíte si tedy kupovat vstupenku k otevření číselného zámku (takto funguje vstupné do objektů po zbytek roku), prostě [klikněte zde…]

O HISTORII MIGRACE V OSTRAVĚ

10. 4. 2022

NEDĚLE | 15. 5. | 17:00 | Vstupenky | Když se v malé ospalé vesnici, kterou dnes známe jako Slezskou Ostravu, našlo v 18. století uhlí, málokdo si asi dokázal představit, jak díky němu Ostrava vyroste a zbohatne. V jednu chvíli se město a jeho okolí změnilo [klikněte zde…]

HUGO VAVREČKA A KRAJINA JEHO DĚTSTVÍ

9. 4. 2022

NEDĚLE | 15. 5. | 14:10 | Vstupenka | Hornická krajina Ostravska nebyla jen krajinou práce, ale také dětí. Ve zdejších koloniích vyrůstaly generace dětí, které tvořily svébytný dětský svět průmyslového regionu. Přidejte se ke komentované prohlídce a poznejte život kluků a holek [klikněte zde…]

ZA ZAŠLOU SLÁVOU HULVÁCKÉHO LESA

8. 4. 2022

NEDĚLE | 15. 5. | 10:00 | Vstupenka | Hulvácký les patří k nejznámějším stromovým porostům na území Ostravy. Jeho známá historie sahá do raného novověku. Právě minulosti mnohdy až ikonických míst patří valná část komentované prohlídky. Návštěvníci se dozví informace o pojmenování [klikněte zde…]

ZAHUMENICE – KOMENTOVANÝ VÝSTUP NA VRCHOL

7. 4. 2022

SOBOTA | 14. 5. | 17:00 | Vstupenky | Krajina jižně od původní vsi Poruba je skrytým klenotem Ostravy. V moderním a technickém světě čtyřproudových silnic, spedičních hal a zábavních parků na okraji města se dosud dochovalo množství na první pohled nenápadných prvků venkovské [klikněte zde…]

HORNICKÉ KOLONIE ZÁMOSTÍ

6. 4. 2022

SOBOTA | 14. 5. | 14:00 | Vstupenka | Tomáš Majliš vám na komentované prohlídce představí místa, kde se na slezskoostravském Zámostí nacházely staré hornické kolonie. Přestože ještě před druhou světovou válkou patřily k nejrozšířenějšímu typu bydlení na Slezské Ostravě, dnes je [klikněte zde…]

Z NÁDRAŽÍ NA STŘECHU – vyprodáno

5. 4. 2022

SOBOTA | 14. 5. | 10:00 | Vstupenky (vyprodáno)| Petr Lexa Přendík vás vezme do ve své době nejmodernějšího nádraží v ČSSR a v současnosti unikátní kulturní památky postavené v bruselském stylu – nádraží Ostrava-Vítkovice. Během prohlídky neprojdeme jen unikátní exteriéry a interiéry nádraží se skleněnou [klikněte zde…]

MUNDLOCH – vyprodáno

4. 4. 2022

SOBOTA | 14. 5. | 09:00 – vyprodáno | 11:00 – vyprodáno | 13:00 – vyprodáno | 15:00 – vyprodáno | V průběhu druhé světové války byla Ostrava několikrát terčem leteckého bombardování. Jako úkryty se pro dělníky v průmyslu, horníky i obyvatele kolonií budovaly [klikněte zde…]

OSTRAVSKÉ KAŠTANY

3. 4. 2022

PÁTEK | 13. 5. | 18:00 | Vstupenky | Pokud by měl Ostravu symbolizovat nějaký ze stromů, byl by to jistě jírovec maďal. V ulicích města, kolem hald i zanikajících průmyslových areálů můžeme dodnes najít pozůstatky alejí starých jírovců – kaštanů, z nichž mnohé [klikněte zde…]

KRAJINY PODZEMÍ

2. 4. 2022

OD PÁTKU 13. 5. | 16:00 | S úctou a respektem poznáváme a dokumentujeme podzemí Ostravy. Snažíme se tak činit dříve, než tato místa zcela zaniknou nebo budou lidem nenávratně skryta. Štoly, protiletecké kryty nebo třeba podzemní technická infrastruktura. Tichá a nenápadná mementa ostravské [klikněte zde…]

PŘÍRODA V OVĚ: UNIKÁT NEBO NUDA?

1. 4. 2022

ČTVRTEK | 12. 5. | 17:00 | Když se řekne příroda v Ostravě, vyvolá to u lidí mnoho domněnek a objeví se zdvižené obočí. Cože? Příroda v černém městě? Na druhou stranu je Ostrava často popisována jako zelené město a padají výroky o největší ploše zeleně v Česku. [klikněte zde…]

Krajiny práce s Viktorem Máchou

3. 7. 2021

PONDĚLÍ 12. 7. 2021 | 17:30 | Krajina se mění. Kde se k nebi ještě nedávno tyčily temné siluety vysokých pecí a těžních věží, které určovaly ráz horizontu po více jak jedno století, začíná být najednou mrazivě prázdno. Levná čínská ocel, politicky motivovaná touha po zelenějších [klikněte zde…]

PORUBOU NAPŘÍČ ČASEM

8. 5. 2021

NEDĚLE | 00:00 | Poruba, původně malá zemědělská vesnice, byla díky rozsáhlému plánu na vybudování Nové Ostravy proměněna v unikátní a ucelený soubor staveb z období socialistického realismu. Nenabízí ale jen architekturu 50. a 60. let, najdeme zde mnoho dalších vrstev mladších i starších. Prohlídka začíná symbolicky [klikněte zde…]

NÁDRAŽÍ OSTRAVA-VÍTKOVICE

27. 4. 2021

NEDĚLE | 00:00 | Interaktivní prohlídka vás seznámí s historií nádraží Ostrava-Vítkovice, které bylo vybudováno v letech 1964–1967 na Polanecké spojce. Na sedmi zastaveních vás Petr Lexa Přendík provede stavbou trati, nádražím s jeho uměleckou výzdobou a architektonickými zajímavostmi. Dozvíte se detaily o sousedním panelovém [klikněte zde…]

UHELNÝ PRACH V DUŠI

21. 4. 2021

SOBOTA | 17:30 | Beseda se spisovatelkou Kamilou Hladkou a spisovatelem a bývalým havířem Ladislavem Vrchovským o hornickém životě, který zachytili ve svých knihách. Jaký byl kdysi a jaký je dnes, jak byl a je zobrazován v literatuře i jinde? Co vše s sebou toto povolání nese? Co dávalo, [klikněte zde…]

HORNICKÉ KOLONIE SLEZSKOOSTRAVSKÉHO ZÁMOSTÍ

21. 4. 2021

PÁTEK | 00:00 | V interaktivní komentované vycházce představí Tomáš Majliš místa, kde se na slezskoostravském Zámostí nacházely staré hornické kolonie. Přestože ještě před druhou světovou válkou patřily k nejrozšířenějšímu typu bydlení na Slezské Ostravě, dnes je většina z nich zdemolována a v paměti města [klikněte zde…]

PŘÍRODA HALDY HRABŮVKA

21. 4. 2021

PÁTEK | 00:00 | Halda Hrabůvka je jednou z největších hald Ostravy. Vedle hlušiny se na ní navážela také horká struska a další materiál. Neobvyklá kombinace materiálů vedla v minulosti k rozvoji termické aktivity a vyústila v dnešní specifické přírodní prostředí haldy. Exkurze seznámí návštěvníky se [klikněte zde…]

SÍDLIŠTĚ OSTRAVY-JIHU: FOTOPROJEKCE S VÝKLADEM

18. 4. 2021

ČTVRTEK | 17:30 | Dvacáté století znamenalo pro oblast městského obvodu Ostrava-Jih zásadní mezník. Původní tři samostatné obce se staly součástí jednoho velkého sídliště. Proces začal výstavbou dělnických kolonií již v první polovině 20. století a od roku 1960 až do 90. let vznikala na [klikněte zde…]

HRA PORUBA

17. 4. 2021 hra, Poruba

STŘEDA | 00:00 | Hra vás zavede do málo známých částí původní vsi Poruba a také do nejstarších ulic sídliště Nová Ostrava z 50. let 20. st. Na trase vás čeká 13 otázek, které prozkoumají vaše znalosti o historii, přírodě i architektuře Poruby. Trasu hry si [klikněte zde…]