Close

SESUVY V BESKYDECH A LIDÉ

11. 4. 2023

SOBOTA | 20. 5. | 18:00 | VstupenkySesouvání hornin představuje v pohořích, jakými jsou třeba Beskydy, jeden z hlavních krajinotvorných procesů. Jeho výsledné formy – sesuvy – pokrývají rozsáhlé části svahů, vytváří podmínky pro existenci neobvyklých společenstev živočichů a rostlin, takže bývají i předmětem ochrany přírody. Během povodní v roce 1997 jich v této oblasti vznikly stovky. Přesto řada místních obyvatel i turistů má o sesuvech jen mlhavou představu a jejich potenciálně devastující účinky na domy a silnice ignoruje. Přednáška s následnou besedou odhalí nejen tajemství vzniku Ondášových děr na Lysé hoře nebo domelého mlýnského náhonu na Čertově mlýně, ale dozvíte se také, jak to vypadá uvnitř sesuvů a hlavně, jak chránit svůj majetek před poškozením, které mohou působit.


den | sobota 20. 5. 2023
čas | 18:00 – 19:00
místo | Stará aréna (28. října 49/23, Ostrava-Moravská Ostrava)
vstupné | ZDE nebo v ostravských infocentrech (100 Kč / 80 Kč dítě,senior,ZTP)
besedující | Jan Klimeš – geomorfolog, Akademie věd ČR, předseda České asociace geomorfologů

Jan Klimeš | Od roku 2001 pracuje na jednom z více než padesáti ústavů Akademie věd – Ústavu struktury a mechaniky hornin. „V našem oddělení se zabýváme výzkumem faktorů a podmínek, které vedou k výskytu různých typů sesuvů a také jejich monitoringem. Našim cílem je posoudit míru nebezpečí, kterou představují sesuvy pro společnost. Studuji je nejen v Beskydech, Vsetínských vrších nebo Českém středohoří, ale také ve vysokohorském prostředí zaledněných And v Peru nebo ve složitých geologických podmínkách sopečných ostrovů. Moje zahraniční zkušenosti mi pomohly pochopit, že sesuvy jsou stejně tak společenským jako přírodním jevem a lidé s nimi po staletí museli žít. Proto se snažím pochopit, jak komunity v různých kulturních a politických prostředích (např. Peru, Česká republika) čelily nebezpečí a riziku sesuvů v minulosti. Doufám, že to pomůže najít nejlepší způsoby, jak mohou zmírnit riziko ze vzniku sesuvů i v budoucnosti, která bude významně utvářena dopady klimatických změn.“

 

Monumentální sesuv na svahu Noříčí hory v Beskydech