Close

SÍDLIŠTĚ OSTRAVY-JIHU: FOTOPROJEKCE S VÝKLADEM

ČTVRTEK | 17:30 | Dvacáté století znamenalo pro oblast městského obvodu Ostrava-Jih zásadní mezník. Původní tři samostatné obce se staly součástí jednoho velkého sídliště. Proces začal výstavbou dělnických kolonií již v první polovině 20. století a od roku 1960 až do 90. let vznikala na třech starých (Hrabůvka, Výškovice, Zábřeh nad Odrou) a jednom novém katastru (Dubina) panelová sídliště. Proces výstavby kolonií a panelových sídlišť na Jihu bude předmětem přednášky Mariána Liptáka a Petra Lexy Přendíka. Uvidíte řadu dobových snímků, nákresů a plánů. Během živého přenosu se dozvíte základní data a zajímavosti z oblastí jednotlivých sídlištních celků a budete moci též přímo zaslat své dotazy.


den | čtvrtek 13. 5. 2021
čas | 17:30 – 19:00
místo | videopřenos ze zasedací místnosti úřadu městského obvodu Ostrava-Jih si můžete pustit na našem youtube kanálu.
vstupné | dobrovolné – pokud chcete podpořit naši činnost, můžete nám zaslat dobrovolný příspěvek na transparentní účet 2801437260/2010
doprovodný výklad | Marian Lipták a Petr Lexa Přendík


Marian Lipták patří mezi největší znalce panelových domů a sídlišť v naší zemi. Od raného mládí se ve svém volném čase zabývá výzkumem jednotlivých typizovaných domů, panelových soustav, architekturou a urbanismem panelových sídlišť. Spolupracoval na přípravě několika publikací a své poznatky o panelových domech veřejnosti přibližuje nejen prostřednictvím přednášek, ale také formou článků ve zpravodajích města a obcí.

Petr Lexa Přendík působí od roku 2017 jako kronikář na plný úvazek v městském obvodu Ostrava-Jih. Je autorem několika publikací o jeho území. Veřejnosti je znám také prostřednictvím Klubu českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka, z. s. jako jeho předseda a také jako sběratel historických bicyklů. Ostravany seznamuje s historií jižní části města prostřednictvím facebookových stránek Lexikon Jihu. Lokální historii pak představuje lidem přímo v terénu v rámci svého projektu komentovaných vycházek Ostravské pěšiny.

Akce je realizována s finanční podporou statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih.

Rolovat nahoru