Close

NA ČESKÝ STŮL ČESKÉ PIVO

11. 4. 2023

STŘEDA | 17. 5. | 13:00 | Vstupenka | V době vzedmutých sporů mezi Čechy a Němci na přelomu 19. a 20. století se pivo stávalo mocným prostředkem národní agitace i účinným nástrojem v prosazování nacionálně politických cílů. Tuto dnes již zapomenutou součást minulosti ostravského pivovarnictví přiblíží prohlídka, která povede od posledních pozůstatků někdejšího Strassmannova pivovaru na Černé louce až k nejstaršímu kontinuálně fungujícímu ostravskému pivovaru na Hornopolní ulici. Při závěrečné prohlídce staré varny pivovaru můžete zjistit, že v Ostravaru se nejen už bezmála 130 let vyrábí tradiční chmelový nápoj, ale že se v jeho zdech ukrývají též skutečné poklady pivovarské historie.


den | středa 17. 5. 2023
čas | 13:00–15:00
místo srazu | Černá louka – před vilou Tereza, Střelniční 78/16 (mapa); Vzhledem ke vzdálenému konci prohlídky doporučujeme využít MHD.
konec prohlídky | pivovar Ostravar, ulice Hornopolní (mapa)
obtížnost terénu | městské chodníky
vstupné | ZDE nebo v ostravských infocentrech (130 Kč / 110 Kč senior/ZTP/děti)
prohlídku komentuje | Radoslav Daněk, archivář

Radoslav Daněk vystudoval odbornou historii a hospodářské a sociální dějiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Je pracovníkem Archivu města Ostravy a členem Centra pro hospodářské a sociální dějiny při ostravské Filozofické fakultě. Ve své badatelské práci se zaměřuje zejména na stavební vývoj Ostravska a zdejší průmysl v době industrializace a modernizace, zabývá se též dějinami podnikání a moderního sportovního hnutí.