Close

PŘÍRODA V OVĚ: UNIKÁT NEBO NUDA?

1. 4. 2022

ČTVRTEK | 12. 5. | 17:00 | Když se řekne příroda v Ostravě, vyvolá to u lidí mnoho domněnek a objeví se zdvižené obočí. Cože? Příroda v černém městě? Na druhou stranu je Ostrava často popisována jako zelené město a padají výroky o největší ploše zeleně v Česku. Jak je to doopravdy? Je ostravská příroda cenná? Devastovaná? Jak si stojí v porovnání s jinými městy a okolní krajinou? Může se Ostrava srovnat s Prahou, na jejímž území biologové díky vysoké diverzitě v nadsázce vyhlašují národní park? Přijďte na debatu o ostravské přírodě a krajině.


den | čtvrtek 12. 5. 2022
čas | 17:00 – 18:00
místo | Komenského sady v centru Ostravy – za tenisovými kurty
program | beseda proběhne na travnaté ploše v parku Komenského sady, přineste si deku nebo piknikovou židli, občerstvení bohužel zajištěno nemáme 🙂
mokrá varianta | S-zóna ve 2. patře knihovny Ostravské univerzity (Bráfova 1182/3, Moravská Ostrava)

vstupné | dobrovolné
debatující | Zuzana Sáňková – krajinářská architektka MAPPA, Otakar Zavalský – poradce pro biodiverzitu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, Vasilios Chaleplis – autor knihy 111 míst, která musíte vidět v Ostravě
moderuje | Zuzana Połedniková – katedra fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity


Původní ostravská krajina uvnitř zoologické zahrady

Zuzana Sáňková | Pochází z Havířova. Vystudovala obor Zahradní a krajinářská architektura na MZLU v Brně. Získané vědomosti rozšířila o praktické zkušenosti s projektováním a realizací rodinných zahrad i veřejných prostranství. Jako referent Městského úřadu se věnovala ochraně životního prostředí a správě veřejné zeleně. Láska k oboru ji přivedla až do ostravského Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA), kde je jejím hlavním posláním vytvářet předpoklady pro to, aby se město rozvíjelo s respektem k přírodním a krajinným hodnotám, a aby vznikala kvalitní a atraktivní pobytová veřejná prostranství. Při své práci klade důraz na ekologické přístupy v procesu zakládání i péče o veřejnou zeleň, včetně šetrného hospodaření s dešťovou vodou. Mezi její největší záliby patří přírodní zahrady a poznávání české krajiny. Společně s rodinou hospodaří na vlastní rozlehlé zahradě v souladu s principy přírodních zahrad a s respektem k okolní krajině

Otakar Zavalský | Narozen v Šumbarku (dnes Havířov). Od 10 let žije v Ostravě. Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze. V 90. letech pracoval na Agentuře ochrany přírody a krajiny v  Ostravě, od roku 1997 pak na volné noze v oboru ochrana přírody. Je členem České společnosti ornitologické, Slezské ornitologické společnosti, ČSOP – Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích. Posledních 5 let je zaměstnancem Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava jako poradce pro biodiverzitu. Je spoluautorem projektu Návrat orla skalního do České republiky.

Vasilios Chaleplis | Básník, hudební producent, copywriter, editor a dramaturg. Jeden ze zakladatelů kulturní platformy Harakiri Czurakami, se kterou vydal sborník autorských děl mladých a talentovaných autorů z celého Česka. Ředitel knižního nakladatelství Bílý Vigvam. Spolupořádá ostravský literární festival Inverze. V roce 2022 se spolupodílel na sepsání moderního zážitkového průvodce 111 míst v Ostravě, která musíte vidět, který vyšel v nakladatelství Paseka.

Zuzana Połedniková | Mladá vědkyně z Katedry fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity se v rámci své doktorské práce věnuje říční krajině a fenoménu dřeva v korytech toků, mimo jiné také v řece Ostravici v Ostravě. Při výzkumu využívá sociologické metody, zabývá se tedy lidmi a jejich pohledem, s cílem získat ucelený přehled o problematice, kterou by jednou ráda převedla do praxe zásahů v krajině. Zkušenosti sbírala v zahraničí, miluje černý čaj, Španělsko považuje za svůj druhý domov a baví ji kreativní práce.

 

Stopy práce bobra u řeky Ostravice v centru Ostravy

 

 

Logo Ostrava!!!