Close

Einmannbunker na Františkově

23. 12. 2021

Během vycházek po ostravských průmyslových areálech můžete dodnes narazit na více či méně skryté připomínky událostí druhé světové války. Jsou jimi například zarůstající vstupy do protileteckých krytů nebo stopy po kulkách na zdech hal z neomítaného zdiva. Jedním z dochovaných svědků válečných let jsou také einmannbunkery. Jeden z nich stojí před vámi a stará se o něj spolek Pestré vrstvy. Víte, čemu sloužil?

Protiletecká civilní ochrana v době Protektorátu
Vznik Protektorátu v roce 1939 a počátek války vedl na našem území ke vzniku německé služby civilní protiletecké ochrany Luftschutz, která do své činnosti masově zapojila obyvatelstvo. Byl vytvořen systém varovných sirén a dohledu nad zatemňováním oken. Občané byli organizováni k budování protileteckých krytů v obytných domech i veřejných budovách, hasičské sbory stavěly požární nádrže a pozorovací stanoviště. Protileteckou ochranu bylo potřeba zajistit také pro průmyslové podniky či nádraží. Pro úkryt zaměstnanců sloužily v případě ohrožení prostorné protiletecké kryty v areálech podniků. Nacházely se zde ale také drobné prefabrikované bunkry pro jednotlivce sloužící jako pozorovatelny, pro které se již v průběhu války vžil název einmannbunkery.

Einmannbunkery
Einmannbunkery byly budovány v průběhu války na celém území Evropy ovládané nacistickým Německem v počtu několika desítek tisíc kusů. Bunkry mohly poskytnout úkryt jednomu či dvěma pozorovatelům, kterým průhledy umožňovaly výhled do širokého okolí. Vyráběly se z betonu v různých provedeních s hmotností kolem čtyř až pěti tun. V průmyslových areálech tvořily osádku bunkru jednotky Werkschutzu – závodní stráže, která měla během náletu za úkol sledovat účinky bombardování a označovat případná místa dopadu nevybuchlých pum. Díky těmto informacím bylo možné po náletu efektivněji řídit záchranné práce, a zajistit tak co nejrychlejší obnovu provozu podniku.

Einmannbunker na Františkově
V průběhu druhé světové války byl jeden z einmannbunkerů vystavěn na okraji areálu dolu Terezie (později přejmenovaný na Petr Bezruč) v blízkosti kolejí Báňské dráhy. Bunkr se nachází ve svahu haldy nad domy staré hornické kolonie Františkov, která se rozkládala kolem ulic Pod Výtahem, Na Baranovci a Na Šestém. Přestože bunkr pravděpodobně sloužil závodní stráži střežící areál nákladového nádraží dolu Terezie, nabízel zároveň skvělý výhled do Trojického údolí, kde se nacházel důl Trojice a také koksovna. V perimetru einmannbunkeru na Františkově byla také jedna z dnes již zaniklých technických zvláštností staré hornické Ostravy – lanová dráha, která v těchto místech propojovala důl Terezie s Černou loukou a centrálním uhelným prádlem na Karolině.