Close

O HISTORII MIGRACE V OSTRAVĚ

NEDĚLE | 15. 5. | 17:00 | Vstupenky | Když se v malé ospalé vesnici, kterou dnes známe jako Slezskou Ostravu, našlo v 18. století uhlí, málokdo si asi dokázal představit, jak díky němu Ostrava vyroste a zbohatne. V jednu chvíli se město a jeho okolí změnilo v nejrozvinutější oblast Rakousko-Uherské monarchie. Nezanedbatelný podíl na tom měli migranti, kteří do města přicházeli nejen z nejbližšího okolí, ale také z ciziny. Ostrava zažila v 19. století dvě vlny migrací z bývalé Haliče a významný byl také příchod pracovní síly z východu po druhé světové válce. Kdo byli lidé, kteří do města přišli hledat živobytí? Jaká pozitiva a negativa to sebou neslo? A jaké pnutí ve společnosti kvůli tomu vzniklo? Některé z těchto otázek jsou aktuální i dnes, v době, kdy do města přicházejí váleční uprchlíci z Ukrajiny. O historii migrace v Ostravě budou besedovat Hana Šústková, ředitelka Archivu města Ostravy, historik Radek Lipovski z Filozofické fakulty Ostravské univerzity a moderátor besedy profesor Aleš Zářický z Filozofické fakulty Ostravské univerzity.


den | neděle 15. 5. 2022
čas | 17:00 – 18:30
místo | Stará aréna (28. října 49/23, Ostrava-Moravská Ostrava)
vstupné | ZDE nebo na pobočkách ostravských infocenter (100 Kč / 80 Kč dítě/senior/ZTP). Výtěžek ze vstupného poputuje na podporu válečných uprchlíků v Česku.
besedující | Hana Šústková – ředitelka Archivu města Ostravy, Radek Lipovski – Filosofická fakulta Ostravské univerzity
moderuje | Aleš Zářický – Filosofická fakulta Ostravské univerzity

Hana Šústková | Vystudovala Odbornou historii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Zaměřuje se na sociální a hospodářské dějiny 19. a 20. století, zejména v regionu střední Evropy, haličskými migracemi nebo Židovskou komunitou v Ostravě. Je autorkou publikací jako Člověk v Ostravě v 19. století nebo Ostrava and its Jews. V současnosti je ředitelkou městského archivu.

Radek Lipovski | Vystudoval historii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, obor Hospodářské dějiny. Zaměřuje se na historickou demografii a kulturní dějiny 19. století. Zkoumal například demografické dějiny Frýdku-Místku, v rámci projektu modernizace Rakouského Slezska společně s profesorem Lumírem Dokoupilem a docentkou Ludmilou Nesládkovou zpracovali demografický vývoj tohoto území v 19. století, z čehož vznikla také publikace.

Aleš Zářický | Absolvoval studia historie na Filozofické fakultě Ostravské Univerzity (PhDr. 2000). V roce 2002 tamtéž obhájil dizertační práci na téma „Historie dobývání kamenného uhlí v petřvaldské dílčí pánvi od počátku prospektorské činnosti do roku 1906“ (vyšlo jako „Ve stínu těžních věží“, Ostrava 2004) a roku 2006 se habilitoval na základě práce „Rothschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou“ (Ostrava 2005). V roce 2011 byl jmenován profesorem v oboru české a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny. V letech 2010-2018 zastával post děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity, v současné době působí ve funkci prorektora pro studium a celoživotní vzdělávání.

 

 

Logo Ostrava!!!

Rolovat nahoru