Close

LANDEK – SEVERNÍMI SVAHY

SOBOTA | 4. 5. | 10:00 | Vstupenky v prodeji | Zatímco jižní strana Landeku s důlními památkami a výchozy uhlí je někdy až přelidněna, severní polovinu známého kopce zná málokdo. A právě tam povede tato prohlídka. Po překonání hřbetu kopce zamíříme nejprve k protiletadlovému krytu, navštívíme neznámou haldu v Petřkovicích se skalními útvary z prohořelé hlušiny a prozkoumáme zbytky starých jam a historických přístupových cest. Závěrečná část prohlídky povede přes výhledy nad Koblovem na místa historické těžby cihlářské hlíny i černého uhlí. Výklad bude doprovázen obrazovými přílohami.


den | sobota 4. 5. 2024
čas | 10:00 – 12:00
místo srazu | Pod Landekem 66, 725 29 Ostrava – Petřkovice, parkování v místě; mapa
konec prohlídky | nad Koblovem, návrat k výchozímu bodu po turistických cestách
obtížnost terénu | pěšiny, kopcovitý terén, les, po dešti možnost bahna, nutná obuv do terénu
vstupné | v prodeji on-line nebo v ostravských infocentrech (110 Kč / 90 Kč senior/ZTP / děti zdarma)
prohlídku komentuje | Jan Lenart, geograf


Jan Lenart působí jako odborný asistent na Katedře fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Kromě výzkumu a vzdělávání studentů se věnuje popularizaci krajiny, je autorem odborných článků, monografií a předseda České speleologické společnosti. Od roku 2018 je jedním z pořadatelů vlastivědného ostravského festivalu Pestré vrstvy. „Jsem také dobrodruh a ostravský patriot. Nikdy nezapřu nadšení z Karpat a Nízkého Jeseníku. Mou nejoblíbenější horou je beskydský Smrk,“ říká Jan Lenart.