Close

HALDA HEDVIKA

NEDĚLE | 12. 5. | 10:15 | Vstupenky v prodeji | Stranou pozornosti i přístupových tras se na pomezí Ostravy a Petřvaldu rozkládá jeden z největších haldových komplexů regionu. Důlní hlušina překryla původní strže a po mnoha letech od ukončení ukládání vznikla krajina s překvaivými unikáty. Prohlídka nás zavede ke skalním útvarům z prohořelé hlušiny, na vyhlídku do michálkovické kotliny, navštívíme místa s trhlinami i divoké suťové svahy spadající strmě do bažin. To vše je v tomto neobjeveném koutu Ostravy k vidění. Prohlídka trvající tři hodiny (4 km) bude doprovázena obrazovými přílohami.


den | neděle 12. 5. 2024
čas | 10:15 – 13:15 (3 hodiny!)
místo srazu | parkoviště LDN, parkování v místě, linka 101 z centra Ostravy přijíždí na zastávku LDN v 10:05; mapa
konec prohlídky | parkoviště LDN (ve výchozím bodě)
obtížnost terénu | pěšiny, kopcovitý terén, les, po dešti možnost bahna, nutná obuv do terénu; terénně (4 km) i časově náročné!
vstupné | v prodeji on-line nebo v ostravských infocentrech (110 Kč / 90 Kč senior/ZTP / děti zdarma)
prohlídku komentuje | Jan Lenart, geograf


Jan Lenart působí jako odborný asistent na Katedře fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Kromě výzkumu a vzdělávání studentů se věnuje popularizaci krajiny, je autorem odborných článků, monografií a předseda České speleologické společnosti. Od roku 2018 je jedním z pořadatelů vlastivědného ostravského festivalu Pestré vrstvy. „Jsem také dobrodruh a ostravský patriot. Nikdy nezapřu nadšení z Karpat a Nízkého Jeseníku. Mou nejoblíbenější horou je beskydský Smrk,“ říká Jan Lenart.