Close

Krajiny práce s Viktorem Máchou

PONDĚLÍ 12. 7. 2021 | 17:30 | Krajina se mění. Kde se k nebi ještě nedávno tyčily temné siluety vysokých pecí a těžních věží, které určovaly ráz horizontu po více jak jedno století, začíná být najednou mrazivě prázdno. Levná čínská ocel, politicky motivovaná touha po zelenějších kontinentech i převratné pokroky technologií výroby posledních let přetváří náš svět k nepoznání. Éra dunících chrámů práce pomalu končí. Éra, která už se nebude nikdy opakovat. Éra, jejíž soumrak je třeba ze všech sil dokumentovat. A přesně to fotograf Viktor Mácha dělá. Navštívil a vyfotil mizící provozy těžkého průmyslu a doly po celém světě a umí o tom také poutavě vyprávět. Výstava jeho fotografií na Slezské Ostravě lemuje značenou stezku v okolí historického dolu Michálka. Přijďte si poslechnout živý komentář autora fotografií Viktora Máchy.


den | pondělí 12. 7. 2021
čas | 17:30 – 18:30
místo srazu | před dolem Michálka ve Slezské Ostravě (Michalská 2029)
obtížnost | pěšiny, příkrý svah
cena | Dobrovolné vstupné bude vybíráno na konci prohlídky. Výtěžek bude využit na opravu fasády Hornické pekárny na Hranečníku v letošním roce.
rezervace a kapacita | Místo si rezervujte do neděle 11. 7. na festival@pestrevrstvy.cz, kapacita prohlídky je 40 osob.
průvodce | Viktor Mácha, fotograf, autor fotografií


Viktor Mácha (1984) pochází z Prahy, kde vystudoval teologii a religionistiku na Univerzitě Karlově. Od roku 2006 na své vlastní náklady cestuje po světě a dokumentuje závody těžkého průmyslu, jakými jsou doly, železárny, ocelárny, válcovny, kovárny, slévárny, nebo koksovny. Jeho archiv v současné době tvoří několik stovek hutí, od amerického Středozápadu po asijskou část ruského Uralu. Tyto fotografie si za cíl kladou jediné – objektivní dokumentaci krásy těžkého průmyslu a nenávratně mizejících technologických procesů spjatých s výrobou a zpracováním kovů. Je totiž možné, že naše generace bude jednou z posledních, která tento fascinující svět tajemně hučících továren na vlastní kůži pocítí. www.viktormacha.com

 

 

Výstava je realizována s finanční podporou statutárního města Ostravy, městského obvodu Slezská Ostrava.

 

Partner projektu.

Rolovat nahoru