Close

Hosté debaty o řece Ostravici odhaleni

6. 5. 2019

Dokonce sedm významných hostů bude debatovat v Antikvariátu a klubu Fiducia o řekách ve městech a o projektu Humanizace Ostravice v centru Ostravy. Organizátoři debaty, na kterou si můžete rezervovat místo, přivezou do Ostravy architekty, biologa nebo odborníka na revitalizace toků z Prahy, pozvání přijali ale také zástupci Povodí Odry nebo ostravského magistrátu. Více informací o akci ZDE.

Debatovat budou:

Jiří Karnecki pracuje na odboru životního prostředí magistrátu hl. m. Prahy jako specialista vodních toků. Je garantem projektů „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ a „Potoky pro život“.

Bohumír Lojkásek je hydrobiolog působící na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, zabývá se tvorbou posudků týkajících se úprav vodních toků s ohledem na biosložku.

Vlastimil Peřina se věnuje ochraně přírody Železných hor, při práci v Agentuře ochrany přírody a krajiny se profesně zaměřuje zejména na
revitalizace vodních toků, management rybníků a mokřadů.

Rusina Frei architekti je ateliér účastnící se mnoha architektonických soutěží. Průlomem bylo v roce 2013 vítězství v soutěži nadace Proměny na obnovu části nábřeží říčky Loučné v Litomyšli (realizace 2017). Architekti na tomto oceňovaném projektu spolupracovali se sociology, citlivým přístupem na břehu Loučné vytvořili živý a příjemný městský park.

Kateřina Šebestová je náměstkyně primátora Statutárního města Ostravy, má na starost odbor životního prostředí, kde vytvořila nový grantový program na podporu projektů pracujících s ostravským veřejným prostorem.

Břetislav Tureček je vedoucí Odboru vodohospodářských koncepcí a informací na Povodí Odry.

David Veselý je vodohospodář a ekolog pracující na Povodí Moravy, kde má na starosti přípravu investic směřujících do přírodě blízké protipovodňové ochrany a na revitalizace vodních toků, včetně výstavby rybích přechodů. Je člen Koalice pro řeky.

Rolovat nahoru