Close

Bezpečnostní pokyny pro vstup do hornické pekárny

30. 11. 1999

Spolek Pestré vrstvy, z. s., IČ: 066 64 814, se sídlem Jana Maluchy 202/49, 700 30 Ostrava – Dubina, jakožto osoba zajišťující zpřístupnění objektu Pekárny tímto poučuje ve smyslu ust. § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, osoby vstupující do tohoto objektu o dodržování následujících pravidel pro bezpečný vstup do objektu, pohyb uvnitř objektu a výstup z objektu (dále také jako „pohyb“), a o případných rizicích spojených s tímto pohybem. Vstupem do objektu vyjadřuji tyto osoby, že se s dále uvedenými pravidly a riziky seznámily.

 1. pohyb v objektu je bez organizovaného průvodce,
 2. pohyb v objektu je pouze na vlastní nebezpečí,
 3. v objektu nejsou instalovány žádné dodatečné jistící mechanismy či pomůcky ani prvky umělého osvětlení, přičemž osoby vstupující do objektu jsou povinny dbát zvýšené opatrnosti a doporučuje se použít vlastní světelný zdroj,
 4. objekt není vhodný pro pohyb osoby se sníženou mobilitou,
 5. každá osoba vstupující do objektu je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví nebo majetku (objektu),
 6. v objektu se v jeden okamžik mohou pohybovat nejvýše tři osoby,
 7. objekt má jednu prostornou část o ploše cca 4,5 m2,
 8. pro vstup do objektu je nutno vysunout závoru mříže a s opatrností (vzhledem ke stáří) otevřít vstupní dveře,
 9. po výlezu poslední osoby z objektu je nutno dveře vstupu s opatrností (vzhledem ke stáří) zavřít a zasunout závoru mříže,
 10. v objektu i jeho okolí je zákaz rozdělávání ohně, táboření či přespávání a zanechávání odpadu,
 11. v případě potřeby či vzniku nenadálé situace nás prosím kontaktujte na tel. 728 916 912 nebo e-mailem na adrese festival@pestrevrstvy.cz
Rolovat nahoru