Close

sesuvy

SESUVY V BESKYDECH A LIDÉ

11. 4. 2023 BESEDA, sesuvy, Beskydy

SOBOTA | 20. 5. | 18:00 | Vstupenky | Sesouvání hornin představuje v pohořích, jakými jsou třeba Beskydy, jeden z hlavních krajinotvorných procesů. Jeho výsledné formy – sesuvy – pokrývají rozsáhlé části svahů, vytváří podmínky pro existenci neobvyklých společenstev živočichů a rostlin, takže bývají i předmětem [klikněte zde…]

Rolovat nahoru