Close

pivo

NA ČESKÝ STŮL ČESKÉ PIVO

STŘEDA | 17. 5. | 13:00 | Vstupenka | V době vzedmutých sporů mezi Čechy a Němci na přelomu 19. a 20. století se pivo stávalo mocným prostředkem národní agitace i účinným nástrojem v prosazování nacionálně politických cílů. Tuto dnes již zapomenutou součást minulosti ostravského pivovarnictví přiblíží [klikněte zde…]

Rolovat nahoru