Close

TOULKY STARÝM ZÁBŘEHEM

19. 5. 2019

NEDĚLE | 10:00 | S historikem a kronikářem Petrem Přendíkem se projdeme historickým centrem Zábřehu. Tato původně samostatná obec, která se stala součástí Ostravy v roce 1924, má velmi bohatou minulost. Území Zábřehu bylo osídleno zřejmě už v pravěku, archeologické nálezy jsou však spíše náhodné. Našla se tady například kamenná sekerka nebo sekeromlat. Jistější jsou až zprávy o počátku osídlení Zábřehu a jeho vývoji ve středověku a raném novověku. V 19. století se městský obvod začal proměňovat a ze zemědělské oblasti se stala průmyslová periferie. Petr Přendík na prohlídce odhalí také příběhy dochovaných památek Zábřehu a věnovat se bude i jeho společenskému, kulturnímu a stavebnímu vývoji. Partnerem prohlídky je městský obvod Ostrava-Jih.


den | neděle 19. 5. 2019
čas | 10:00 – 11:30
místo srazu | před kostelem Navštívení Panny Marie v Zábřehu, parkování v místě
obtížnost terénu | městské chodníky
vstupné | zdarma
rezervace | povinnou rezervaci proveďte zasláním jména účastníka na e-mailovou adresu festival@pestrevrstvy.cz. Na jedno jméno lze rezervovat pouze jednu vstupenku. Rezervaci lze provést v odpoledních hodinách také telefonicky – 728 916 912.
prohlídku komentuje | Petr Přendík, archivář


Petr Přendík vystudoval dvouobor Český jazyk a literatura a historii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V roce 2017 začal profesně působit jako kronikář městského obvodu Ostrava-Jih. Podílel se na tvorbě řady publikací (Dějiny obce Hrabová, Nádraží Ostrava-Vítkovice, Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes, Jubilejní kolonie: 90 let dělnického sídliště v Ostravě-Hrabůvce, 60 let domu kultury Akord) a pravidelně píše články o historii do zájmových a regionálních časopisů. Věnuje se občanské genealogii. Je členem okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, Klubu českých velocipedistů v Hrabové a spoluzakladatelem Klubu českých velocipedistů Moravan v Ostravě-Hrabůvce. Jako dobrovolník působí v pobočce Knihovny města Ostravy na Závodní ulici v Hrabůvce, kde připravuje pořady (nejen) pro pamětníky.