Close

FENOMÉN ŘEKY VE MĚSTĚ A HUMANIZACE OSTRAVICE

16. 5. 2019

ČTVRTEK | 18:00 | Řeky ve městě jsou fenoménem, ke kterému si v posledních letech znovu hledáme vztah. Řada měst v zahraničí, ale také v Česku se snaží řeky začlenit do svého veřejného prostoru. Jak s řekou v krajině města pracovat? Přizpůsobit ji lidským potřebám, spoutat ji, vytvořit z ní atraktivitu? Nebo jí lze i ve městě navrátit její přirozenou podobu? Lze revitalizaci řeky ve městě pojmout tak, aby byla přínosem nejen pro lidi, ale také pro živočichy? Jak k revitalizaci řek na svém území přistupuje město Ostrava? Jaké budou další etapy revitalizace řeky Ostravice? Zatímco lidé na již uskutečněných etapách Humanizace Ostravice oceňují nové cyklostezky nebo slunící plochy, podmínky pro živočichy se podle biologů zhoršily. Lze tento stav ještě změnit, nebo to nedovoluje legislativa? Existují nějaké příklady dobré praxe? Na tyto a další otázky se vám pokusí odpovědět pozvaní odborníci. Debatu, která vznikla ve spolupráci s Antikvariátem Fiducia, moderuje Tereza Aubrechtová. Partnerem akce je Moravská Ostrava a Přívoz.


den | čtvrtek 16. 5. 2019
čas | 18:00 – 20:00
místo | Antikvariát a klub Fiducia, Nádražní 30 – vchod z ul. Mlýnské, Ostrava 1
parkování | v okolních ulicích dle dopravních značek, převážně ale zpoplatněno; doporučujeme příjezd na zastávku MHD Stodolní
vstupné | dobrovolné
rezervace Místo si můžete rezervovat na tel. 596 117 312 nebo osobně v antikvariátu v pracovní dny od 10 do 18 hodin.
moderátor | Tereza Aubrechtová
debatující | Jiří Karnecki, Bohumír Lojkásek, Vlastimil Peřina, Rusina Frei architekti, Kateřina Šebestová, Břetislav Tureček, David Veselý

Jiří Karnecki pracuje na odboru životního prostředí magistrátu hl. m. Prahy jako specialista vodních toků. Je garantem projektů „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ a „Potoky pro život“.

Bohumír Lojkásek je hydrobiolog působící na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, zabývá se tvorbou posudků týkajících se úprav vodních toků s ohledem na biosložku.

Vlastimil Peřina se věnuje ochraně přírody Železných hor, při práci v Agentuře ochrany přírody a krajiny se profesně zaměřuje zejména na
revitalizace vodních toků, management rybníků a mokřadů.

Rusina Frei architekti je ateliér účastnící se mnoha architektonických soutěží. Průlomem bylo v roce 2013 vítězství v soutěži nadace Proměny na obnovu části nábřeží říčky Loučné v Litomyšli (realizace 2017). Architekti na tomto oceňovaném projektu spolupracovali se sociology, citlivým přístupem na břehu Loučné vytvořili živý a příjemný městský park.

Kateřina Šebestová je náměstkyně primátora Statutárního města Ostravy, má na starost odbor životního prostředí, kde vytvořila nový grantový program na podporu projektů pracujících s ostravským veřejným prostorem.

Břetislav Tureček je vedoucí Odboru vodohospodářských koncepcí a informací na Povodí Odry.

David Veselý je vodohospodář a ekolog pracující na Povodí Moravy, kde má na starosti přípravu investic směřujících do přírodě blízké protipovodňové ochrany a na revitalizace vodních toků, včetně výstavby rybích přechodů. Je člen Koalice pro řeky.

Rolovat nahoru