Close

ÚDOLÍ LUČINY

den | sobota 12. 5. 2018
čas | 10:00 – 11:45
místo | sraz před před Divadlem loutek
průvodce | Jan Lenart
délka | 2 km
převýšení | 20 m
terén | pěšiny a volný terén
vstupné | 70 Kč dospělý, 50 Kč senior, děti zdarma (vybíráme na místě před začátkem prohlídky)
rezervace |

hlavní body prohlídky | Exotické bludné balvany; Soutok dvou štěrkonosných řek; Divoké údolí v centru města; Pozůstatky starého dolu s haldami; Přirozeně se vyvíjející porosty pod skalními stěnami; Podzemní úkryty jako přírodní biotopy

Rolovat nahoru